4 Şubat 2014 Salı

TEKNOLOJI INSANLIGI IZOLE EDIYOR?

TEKNOLOJI INSANLIGI IZOLE EDIYOR?


Teknolojinin hangi amaçla kullanıldığı çok önemli. Çocuklar ve gençler; internette fiziksel, cinsel ve sözel şiddete daha açık. Ayrıca gençlerin ve çocukların, bilgi kirliliği içeren sitelere denetimsiz girmeleri de zararlı sonuçlara neden olabilir. Psikolojik bulgular; televizyonda veya bilgisayar oyunlarında şiddete başvuran kahramanları izleyen çocukların, saldırganlığa daha eğilimli olduğunu ortaya koyuyor. Cep telefonları veya internet (sosyal medya) aracılığıyla kurulan ilişkiler ise kimi zaman yüz yüze sosyalleşmenin önüne geçebiliyor. Bu tür teknolojilere bağımlı hale gelmek; bireylerin uzun vadede izole olmasına, yalnızlaşmasına ve içe kapanmasına yol açabilir. 

Teknolojinin iki yüzü vardır; ön yüz ve arka yüz; bunlardan ön-yüzü insanlara cilalanmış ve parlak görünen yüzüdür, arka yüzü ise karanlık ve kaotik bir yüzdür. Çok değil, bundan kırk-elli yıl önce her eve günlük en az bir gazete alınıp okunması bir gereksinim olarak görülmekteydi. Matbuatın içeriğini tartışmak ayrı bir konuya girdiğinden bu kısım bir kenara bırakılacak olunduğunda, söylenebilir ki kısa bir zaman öncesinden insanlar bir şekilde okuyarak dünyada olup bitenlerden haberdar olmak istemekteydiler. Aynı şekilde basılı eserleri, kitap, mecmua, dergileri okuma oranı da bir o kadar fazla ve önemsenmekteydi. Adete alaylı ve mektepli tabirinde olduğu gibi okuyan ve okumayanlar ayrışmaktaydılar. İnsanlar arası iletişimde ilkel sayılabilecek araçlarla telefon görüşmeleri kesik-kesik yapılabilmekteydi ve çoğunlukla bir edebiyat/felsefi metinler sayılabilecek mektuplaşmalar yolu ile uzaklara ulaşılabilmekteydi. Teknoloji son yüz yılda yaptığı sıçrama ile on-binlerce yıllık sıçramasından kat-be-kat fazlasını gerçekleştirmiştir. Öküzün sabana koşulması ve buharın makineye uyarlanmasından sonraki en büyük sıçramalardan biri olduğu su götürmez bir gerçekliktir. Zamanla dijital-teknoloji ile görsel-teknolojinin devasa adımları karşısında gazeteler daha az alınmaya, kitaplar daha az okunmaya başlanmıştır. Mektuplar hak-getire…sanal dünyanın yaratıcılığı tüm ilişkileri sanallaştırmaya başlamıştır. Dayanıklı ve dayanıksız tüketim maddelerinin alım-satımı da sanal aleme taşınmış ve insan kitleleri oturdukları yere adeta pasif bir şekilde hapsedilmiştir. Bu edimsizlik insan kitlelerini rahatsız etmemektedir; -çünkü teknolojinin ön-yüzü parlaktır,- tam tersine oturduğu yerden her şeye ulaşabilmenin keyfi insana cazip ve eğlenceli gelmektedir. Bir yandan işsizler ordusu yaratılırken öbür yandan klavye başında evde-iş-yönetimi cazibesi ile insanların tüm zamanları ellerinden alınmış ve yeni tür emek-sömürüsü yöntemleri geliştirilmiştir.

İLETİŞİM KURAMAZ 

Bir kişi ne zaman teknoloji bağımlısı olur? Bu nasıl anlaşılır? 
  
Kişi günlük yaşamında sosyal ilişkilerini sürdüremiyorsa veya yemek yemeyi dahi unutuyorsa; teknoloji bağımlılığından bahsedebiliriz. Örneğin; internetin başından kalkıp hiç sosyalleşmeyenler, teknoloji bağımlısıdır. Ayrıca bir yakınıyla birlikte yemek yerken sürekli cep telefonuyla haşır neşir olan kişilerin de bağımlı olduğunu söyleyebiliriz.

Özellikle çocukların bilgisayar oyunlarıyla meşgul olması, onları sosyal ve psikolojik olarak nasıl etkiliyor? 

Araştırmalar; özellikle saldırgan içerikli bilgisayar oyunlarının (ebeveyni de bu saldırganlığı onaylıyorsa ya da eleştirmiyorsa), çocuktaki saldırganlığı artırabileceğini gösteriyor. Kimi bulgular ise bazı teknolojilerin stresi artırdığını, kişileri yalnızlaştırdığını ve anlamlı sosyal etkileşim kurmayı engellediğini ortaya koyuyor . 

Gençlerin bilgiye bu kadar hızlı ulaşması iyi mi? 

İnternet ve bilgi kaynakları; yararlı bilgi elde etmek için kullanılıyorsa, olumlu etkileri vardır. Ancak hoş vakit geçirmeyi sağlayan teknoloji öylesine gelişti ki, neredeyse sinemanın, tiyatronun, hatta kitapların yerini alıyor. Ayrıca teknolojik olanakları; başkalarını taciz etmek veya saldırganca amaçları karşılamak için kullanmak bir soruna işaret eder. 

Ödevlerin internetten indirilmesi çocukları ezbere mi itiyor? 

Ödevlerin internetten indirilmesi, etik ilkelere aykırı bir sorumsuzluk örneğidir. Bu bir aldatma sorunudur; dolayısıyla kesinlikle kabul edilemez. 

EBEVEYNLER ÇOCUKLARI MUTLAKA DENETLEMELİ 
  
Teknoloji ile araya sınır koyamaz mıyız? 

Teknolojinin zararları ile teknolojiye bağımlı hale gelmenin birbirinden farklı konular olduğunu düşünüyorum. Teknoloji; bilim alanında verilerin bilgisayara girilmesi ve analiz edilmesi açısından hem zaman, hem de maddi açıdan büyük kazançlar sağlıyor. Geçmişte bu tarz olanaklar yoktu ve bilimsel analizler yapmak uzun zaman alırdı. Günlük hayata gelince... Günümüzde internetten, bilgisayar oyunlarından veya sosyal medyadan uzak kalmak mümkün değil. Bu tür teknolojiler, özellikle şiddet içerdiği zaman zararlı hale gelebilir. Burada da annebabalara önemli görevler düşüyor. Anne-babalar; çocuklarının izlediği programları denetleyemeseler bile, onları kolayca yönlendirebilirler. Çünkü çocuklar, anne-babalarının davranışlarını örnek alırlar ve ailelerinin istedikleri gibi davranmaya çalışırlar. Ancak ergenliğe adım atan çocukları, teknolojinin zararlı etkilerine karşı denetlemek daha zordur. 

PSİKOLOJİK DESTEK ŞART 
  
Gerçek kimliklerini gizleyerek sohbet odalarında dolaşan kişiler de var. Böyle davranmak, bir tür kişilik bozukluğunun göstergesi olabilir mi? 

Sanal ortamda kimliğini gizleyip başkalarını taciz eden ve aldatan kişilerin; psikolojik sorunları olduğunu söyleyebiliriz. Bu tür davranışlardan giderek zevk almaya başlayanların kişilik sorunları ise tehlikeli düzeye varmıştır. Ancak bu gibi sorunların bilimsel bir titizlikle araştırılması ve bulgulara göre tartışılması gerekir. Aksi takdirde yapılacak spekülasyonlar; önyargılı etkileşime yol açabilir. 

Hiç yorum yok: